2022 8th International Forum on Manufacturing Technology and Engineering Materials (IFEMMT 2022)

Conference Review

IFEMMT 主视图.png

2022 8th International Forum on Engineering Materials and Manufacturing Technology (IFEMMT2022)

————————————————————————————————————————————————                                                      

IFEMMT 2022丨Conference Review

"Speech by the Organizers" Session


Prof. Xiansheng Ning, Shenyang Ligong University
宁先圣校长,沈阳理工大学


B05D9844-A636-47c9-B36A-AFD59373E232.png


"Keynote Speech" Session


Prof. Ming Liu, Fuzhou University
刘明教授,福州大学lQLPJxbG3uOUJ87NBDjNB4CwKnaNDdgwvm0DRuVd78BAAA_1920_1080.png


DBF37D22-182C-4be2-8CF6-207418EF294D.pngE6D5185E-651E-4725-9ABA-BB976DF38791.pngProf. Gang Zhang, Harbin Institute of Technology

张刚教授,哈尔滨工业大学lQLPJxbG5Fi2MGrNBDjNB4CwFl2uM8Yir14DRu5QA4AFAA_1920_1080.png

18F2D45B-7DDC-4e3d-8751-D0B2C2EC729D.pngE045E3BF-8A60-465d-BCD7-0DA3507E99DF.pngA.Prof. Xiao Lyu, Shenyang Ligong University

吕逍副教授,沈阳理工大学


C3F6B1E9-AC80-42c9-BA28-8B53DDD63071.png

01B29A8E-4297-4add-B251-E3E8A378F2C6.pngD365ED69-D9C9-47fb-AA99-C4152A90F3F5.pngA.Prof. Wu Zhang, Shenyang Ligong University

张武副教授,沈阳理工大学

lQLPJxbG607j_ILNBDjNB4Cw_FDN38XVnOYDRvm4_0AcAA_1920_1080.png

8CEF80CC-4958-45ad-9F58-3DEEFCC99D02.png6341460C-56A7-40e8-9BF5-0EE87C4E9CCD.pngProf. Vijay Kumar Thakur, SRUC-Scotland's Rural College

051D5380-C2B4-4c94-B7D4-72B59CE822FA.png

F011CEEF-3F2D-478e-A6B5-E713D44C9C83.pngF0145536-EB24-4fe8-85FD-2C3CD2734D08.png


"Photography" Session


lQLPJxbG5BVbvN3NA5bNBeKwGfd1Lmnf_IcDRu3iAsCqAA_1506_918.png5B7E1AE5-D057-4e3e-BC68-CFB69ECB3BE6.png

lQLPJxbG5BQqlp3NBDjNB4CwLnRmATfj2i0DRu3fS8CbAA_1920_1080.png"Oral Report" Session


Xuan Li, Tsinghua University

李轩, 清华大学

15AD5EA6-CC97-41c6-B838-73163B7BCEA0.png59448388-1890-4bf0-A5FC-7198B0EE155B.pngJing Wang, China Automotive Battery Research Institute Co., Ltd., Beijing

王晶,国联汽车动力电池研究院有限责任公司

C4865BE1-1F5B-4c93-8A9A-5D20A3C570FD.png9D8ABBCB-1E93-4b13-894D-43822DC100E1.pngDekun Chen, Harbin Institute of Technology

陈德坤, 哈尔滨工业大学


55225D4A-6069-4423-81BD-34D25E6A79B9.pngD2D04834-2D26-4621-9128-6F1DC2563C07.pngMusen Lin, Tsinghua University

林木森, 清华大学

lQLPJxbG-nQsMZLNA9_NBfCwU7zgVB1KDrMDRxKIaYAFAA_1520_991.pngF7FC146E-B426-4235-BE89-71F7FBBD1820.pngXue Ji, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

吉雪,南京航空航天大学


lQLPJxbG-B0lWmrNA9_NBfCwpCOJSvZJd3oDRw6zToAdAA_1520_991.png0449B55C-19F0-49b5-A524-67E3BA6B3007.png"Poster" Session


NUVFEZOTAT IFEMMT海报.jpg微信图片_20221021143059.jpg微信图片_20221021143110.jpg


微信图片_20221021143124.jpg微信图片_20221021143119.jpg微信图片_20221021143115.jpg


微信图片_20221109163425.png
微信图片_20221021143139.jpg